Staatssecretaris van Ark wil meer Tegenprestatie van uitkeringsgerechtigden!

Staatssecretaris van Ark wil meer Tegenprestatie van uitkeringsgerechtigden!

Staatssecretaris van Ark wil meer Tegenprestatie van uitkeringsgerechtigden! Dat de Participatiewet van gemeenten eist een invulling te geven aan de Tegenprestatie is een bekend gegeven. Volgens de staatssecretaris geven gemeenten hier geen gehoor aan. Maar is dit wel zo, want wat is een Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet en is de staatssecretaris hier…

Armoedeval het verdienmodel voor de schuldhulp industrie!

Armoedeval het verdienmodel voor de schuldhulp industrie!

Armoedeval het verdienmodel voor de schuldhulp industrie! De armoedeval is per definitie de benaming waarbij mensen meer inkomsten genereren en er toch op achteruitgaan qua gezinsinkomen. Een aantal armoedevallen, zonder in getallen te treden kent eigenlijk iedereen wel, we benoemen er enkele; U bent alleenstaande en heeft een uitkering, u krijgt een vrijlating en verhoogt…

Stichting Durfhuis

Stichting Durfhuis

Op 14 februari 2019 is stichting Durfhuis opgericht. Voorzitter Ben Koot, Secretaris Peter Kamp, Penningmeester Frans van der Krul Stichting Durfhuis heeft als doelomschrijving; Het ondersteunen van personen binnen de kaders van het sociaal domein (onder andere Participatiewet) Hieronder vallen projecten als Durfboot Durfzorg Durf47 Durfgeld Durf47 is een landelijke onafhankelijke cliëntenraad, met inmiddels al…

Cliëntenraad Doesburg artikel 47 Participatiewet actief!

Cliëntenraad Doesburg artikel 47 Participatiewet actief!

Doesburg 20 februari 2019. Wij signaleren een zorgwekkende toename van rechtsongelijkheid die burgers ervaren met overheidsdienstverlening. Op grond van artikel 47 van de Participatiewet moet iedere Nederlandse gemeente een Cliëntenraad Sociaal domein hebben. Durf47 is een reactie op recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, waardoor Gemeenten de mogelijkheid geboden wordt kritische cliëntenraden te…

Gemeenten maken burgers tandeloos!

Gemeenten maken burgers tandeloos!

Den Bosch – Werkende armen en uitkeringsgerechtigden zijn in 2019 het middelpunt van bezuinigingen, niet alleen de overheid is bezig hun energierekening te verhogen naar een onbetaalbaar hoog niveau. Nu komt er ook steeds meer duidelijkheid over de dekking van de collectieve gemeente Zorgverzekering. Het lijkt leuk, zo’n collectieve gemeente Zorgverzekering. Het eigen risico is…