Staatssecretaris van Ark wil meer Tegenprestatie van uitkeringsgerechtigden!

Staatssecretaris van Ark wil meer Tegenprestatie van uitkeringsgerechtigden!

Staatssecretaris van Ark wil meer Tegenprestatie van uitkeringsgerechtigden!

Dat de Participatiewet van gemeenten eist een invulling te geven aan de Tegenprestatie is een bekend gegeven. Volgens de staatssecretaris geven gemeenten hier geen gehoor aan.

Maar is dit wel zo, want wat is een Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet en is de staatssecretaris hier wel mee bekend. Een tegenprestatie is iets terugdoen voor de maatschappij, maar het mag geen verdringing van betaalde banen zijn. En nu komen we toch op een heikel punt, want dit is in tegenspraak met het op loon gewaardeerde arbeid principe wat gemeenten hanteren.

Want een zelf gevonden Tegenprestatie kan maar zo resulteren in een maatregel, boete en wellicht stopzetten van de uitkering. Een duidelijke omschrijving van de Tegenprestatie en activiteiten die daar onder kunnen vallen is er eigenlijk niet. Of toch wel. Er bestaat een werkwijzer Tegenprestatie, maar die ligt bij de meeste gemeenten onder in de bureau la.

Door dit achterhouden van informatie met name door de overheid en het niet goed communiceren hiervan, hebben we toch wel een probleem met elkaar. Want waarom zou dit niet goed gecommuniceerd worden. Één van die redenen is dat er gemeenten zijn die die additionele werkzaamheden bij hun eigen sociale werk- en/of groenvoorziening zien als Tegenprestatie. Dit met behoudt van uitkering, bij een organisatie waar zij zelf aandeelhouder van zijn.

Dit is dus niet een Tegenprestatie, maar bedoeld onze staatssecretaris nu dat zij ook vindt dat additioneel werk geen Tegenprestatie is. Want dan zijn haar uitspraken positief te noemen, als het om de Tegenprestatie gaat.

Echter ontbreekt het ogenschijnlijk aan kennis, want er wordt gesuggereerd dat een Tegenprestatie leidt naar uitstroom uit de uitkering. Dat zal zeker het geval niet zijn. Dat het leveren van een Tegenprestatie kan zorgen voor meer sociale contacten, het zorg dragen voor elkaar, het bezig zijn voor de club en de vereniging en zo een bijdrage aan de samenleving levert is zeker een feit.

Maar is een Tegenprestatie niet meer dan dat, wat wordt er eigenlijk mee bedoeld? Dat het geen werk is en onbetaald moet zijn is in ieder geval duidelijk.

Door: Peter Kamp

Financieel en juridisch adviseur

Frankhuis & Twistvliet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *