Krimpen aan den IJssel, vals spel!

Krimpen aan den IJssel, vals spel!

Binnenkort meer over hoe een gemeente een arbeidsovereenkomst omzet in een stageovereenkomst en daarmee bewust een arbeidsovereenkomst teniet doet omwille van de scoringsdrang van ambtenaren?

Update: 2019-03-04

Vorige week heeft de uitkeringsgerechtigde degene van gemeente, die voor dit stageovereenkomst verantwoordelijk is (de consulente werk en inkomen) een kritische mail gestuurd met vragen over oa werkverdringing, de incomplete stageovereenkomst en waarom juist dit traject maatwerk voor haar zou zijn.

De consulente gaf aan deze vragen al eerder in een gesprek te hebben beantwoord. De uitkeringsgerechtigde heeft toen verzocht om het gespreksverslag en als daar de antwoorden niet duidelijk in staan dan wil zij deze alsnog schriftelijk ontvangen.

Hierop stuurde de consulente aan haar een mail, dat een collega het van haar overneemt omdat hij haar beter van dienst kon zijn. De uitkeringsgerechte heeft de consulente wederom om antwoorden verzocht maar de ambtenaar, die namens het college spreekt heeft daar tot op heden niet meer op geantwoord.

Vandaag heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de uitkeringsgerechtigde en de collega van de consulente. Hij gaf eerst aan dat hij wel kansen voor haar in deze overeenkomst zag. Toen zij kritische vragen begon te stellen (oa waarom zij daar stage zou moeten lopen als zij de uren die nu en in de toekomst beschikbaar komen al gewoon uitbetaald krijg?) scheurde hij het contract door midden, gaf haar gelijk en benoemde dat er sprake is van werkverdringing. Hij heeft toen voorgesteld dat zij bij haar huidige werkgever zoveel mogelijk uren (betaald) blijft werken en ondertussen op zoek gaat naar iets anders.

Werkverdringing – erkende de consulent werk en inkomen en verscheurde de stageovereenkomst

Uiteraard wil zij op haar eerder gestelde vragen een gemotiveerd antwoord, welke zorgvuldig is beschreven. De consulente heeft haar bewust gekleineerd en geïntimideerd en verplicht om de overeenkomst te tekenen onder vooruitzicht van een maatregel. Terecht wil zij het hier niet bij laten zitten.

Wordt vervolgd!

Afbeelding van Willfried Wende via Pixabay

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *