Met ingang van 31 oktober 2018 zijn de mogelijkheden in de bijzondere bijstand veranderd

Met ingang van 31 oktober 2018 zijn de mogelijkheden in de bijzondere bijstand veranderd

Op 6 juni 2019 hebben alle uitkeringsgerechtigden een brief gekregen over bijzondere bijstand. Cliëntenraad Goeree-Overflakkee is geschrokken hoe de brief is geformuleerd.

In deze brief informeren wij u over de wijzigingen in de mogelijkheden van de bijzondere bijstand. U heeft de aankondiging van deze wijzigingen in november 2018 al in de plaatselijke krant kunnen lezen. Wij krijgen nog veel vragen over de bijzondere bijstand. Vandaar dat wij u per brief informeren.

Voor u is belangrijk om te weten:

Met ingang van 31 oktober 2018 zijn de mogelijkheden in de bijzondere bijstand veranderd. Er gelden nieuwe beleidsregels voor de bijzondere bijstand met ingang van 31 oktober 2018 in de gemeente Goeree-Overflakkee.

Algemene kosten:

Er kan geen bijzondere bijstand meer verstrekt worden voor veel algemene voorkomende kostensoorten waarvoor u gewend was bijstand aan te vragen. Algemene kosten moet iedereen soms maken. Het is voorzienbaar dat apparaten en spullen die kapot gaan vervangen moeten worden. Daarvoor moet een ieder het eigen inkomen uit werk of uitkering gebruiken. Het is daarom nodig om geld te reserveren voor voorzienbare kosten.

Een paar voorbeelden van kosten waarvoor bijstand niet meer mogelijk is.

Sport en cultuur tegemoetkoming, voor kinderen of voor uzelf. Fiets. Koelkast, wasmachine, droger, fornuis en andere duurzame gebruiksgoederen. Medische hulpmiddelen zoals bril of beugel.

Bijzondere situaties:

Aanvragen voor bijzondere bijstand komen soms door bijzondere situaties. Dan vraagt uw contactpersoon naar meer informatie wat deze bijzondere omstandigheden zijn. Die toelichting kunt u ook zelf bij de aanvraag schriftelijk meegeven.

Alternatief

Een andere mogelijkheid in plaats van bijstand kan het kindpakket of de individuele inkomenstoeslag zijn.

Kindpakket

Het kindpakket is voor alle kinderen ( 0 tot 18 jaar ) die wonen op Goeree-Overflakkee, naar de basisschool of de middelbare school gaan, waarvan de ouders/verzorgers een inkomen hebben tot 125% van de bijstandsnorm en geen of weinig vermogen of ouders die in deschuldhulpverleningstraject zitten.

Het kindpakket is een verzameling van regelingen waarmee de gemeente Goeree-Overflakkee samen met lokale bedrijven, culturele instellingen, scholen en (sport) verenigingen ervoor zorgt dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen. De website heet goeree-overflakkee.mijnkindpakket.nl

De ouders/verzorgers van de kinderen uit de doelgroep kunnen producten, diensten of activiteiten bestellen. Het aanbod van het kindpakket wordt in natura aangeboden en is voor elke leeftijd anders.

Individuele inkomenstoeslag (I.T.T.)

Deze toeslag is bedoeld als aanvulling op het inkomen voor wie 36 maanden of langer een minimum inkomen heeft, dat niet hoger is dan een bijstandsuitkering, en die geen vermogen heeft, waarbij er geen zicht op is dat dit kan veranderen.

Het geld kunt u naar eigen wens gebruiken , voor het doel dat u zelf noodzakelijk vindt. De vroegere naam was langdurigheidstoeslag. U kunt elk jaar, en maar één keer per 12 maanden een aanvraag indienen.

Uw recht

Deze brief geeft algemene informatie over de mogelijkheid om bijstand aan te vragen. Of u recht op bijstand heeft hangt echter af van uw persoonlijke omstandigheden. Aan deze brief kunt u geen rechten ontleden. U kunt wel contact opnemen om uw omstandigheden en de mogelijkheden van bijstand te bespreken. Als u een aanvraag indient wordt uw recht op bijstand onderzocht en ontvangt u persoonlijk bericht of u bijstand kunt ontvangen.

Afbeelding van engin akyurt via Pixabay

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *