Stik er maar in! Op naar een tandloos bestaan.

Stik er maar in! Op naar een tandloos bestaan.

Afgelopen maanden is het weer eens flink duidelijk geworden, het kan zo niet langer. Mensen met een bijstandsuitkering tandeloos door het leven laten gaan. Afgelopen 6 mei, de dag na Bevrijdingsdag, kreeg het woord bevrijding toch weer een nieuwe betekenis.

Een uitkeringsgerechtigde met een collectieve aanvullende gemeente pakketpolis had een nieuw klikgebit nodig. Je zou toch denken, met zo’n polis heeft de gemeente het voor de uitkeringsgerechtigde mogelijk gemaakt om in voldoende mate te voorzien in een goed stukje onderhoud voor de tanden van de burger. Echter, niets is minder waar. Deze gemeente heeft namelijk een collectieve zorgverzekering afgesloten met een addertje onder het gras. Want wat blijkt, geen vrije tandartskeuze. Natuurlijk stelt de gemeente zich op het standpunt dat die vrije keuze er wel is! Maar wat is vrije keuze!?

Vrije keuze verzekering!
Ten eerst heb je eigenlijk de vrije keuze niet als je in de bijstand zit, veel gemeenten zien een aanvullende zorgverzekering als toereikend. Echter deze gemeente stelde op hun website het volgende.

Indien u enkel een basisverzekering heeft komt u niet in aanmerking voor bijzondere bijstand verlening van de gemeente. In dien u de collectieve gemeentepolis neemt komt u misschien wel in aanmerking voor bijzondere bijstand.
Enkel al dit gegeven “verplicht” mensen met een laag inkomen of bijstandsuitkering al te kiezen voor zekerheid, oftewel de in beginsel iets duurdere collectieve gemeentepolis. Dit onder de noemer, liever zekerheid en maandelijks iets duurder uit zijn, dan voor onbekende kosten in aanmerking te komen.

Vrije keuze tandarts!
Nu de tandartsdekking, deze reeds standaard aanvullend in de collectieve gemeentepolis, het addertje is echter, dat wil je een 100% vergoeding hebben voor een klikgebit, dan dien je een gecontracteerde tandarts te hebben met de zorgverzekeraar. Laat nu dit een groot probleem zijn. Veel tandartsen, we spreken hier over ruim 80%, mogen we de KNMT geloven is niet eens contractpartij van zorgverzekeraars. Daarnaast is er een chronisch tekort aan tandartsen in dit land.

Hoe zit het nu met onze uitkeringsgerechtigde en zijn klikgebit. In de gemeente waar hij woont zijn slechts een 8 tal tandartsen waarvan er slechts 2 contractpartner zijn bij deze collectieve gemeentepolis. Heeft de gemeente hierin wel goed nagedacht, mocht de burger er niet op vertrouwen, dat de gemeente zorgvuldig is geweest in zijn afweging om nu juist voor deze dekkingsgraad te kiezen i.p.v. de iets duurdere verzekering, maar die wel alle tandartskosten vergoed in die gemeente? Dit ongeacht welke tandarts het is. We weten allemaal dat eenvoudig wisselen er niet bij is met tandartsen; er zijn er al te weinig. Zelf had ik ooit een tandarts 25 kilometer verderop omdat Zwolle vol zat. VOL! Te gek voor woorden eigenlijk.

Vergoeding
De vergoeding die de verzekeraar betaalde, was nagenoeg alles behalve de eigen bijdrage van ca. € 800,-. Bijzondere bijstand werd aangevraagd en uiteraard afgewezen. De Gemeente vond het niet noodzakelijk en wenste niets te vergoeden. Echter de noodzaak was al aangetoond, anders zou de collectieve zorgverzekering van de gemeente tenslotte niet overgaan tot (gedeeltelijke) vergoeding. De gemeente benoemde vele uitspraken van rechters, waarin zij hun gelijk probeerden te behalen.

De gift!
Ter zitting bood ik aan om mijn cliënt een gift te doen van € 800,-, dit kan ik ook gerust doen, aangezien onze stichting Durfhuis er is om uitkeringsgerechtigden bij te staan, waar mogelijk. De vraag aan de voorzitter was dus, hoe gaat de gemeente hier mee om? Gelukkig kon daar ter zitting direct duidelijkheid in worden gegeven. Namens het college van de gemeente vertegenwoordigd door maar liefst 2 juridische medewerkers, deelde het hoofd juridische zaken mede, dat zij de gift zouden zien als inkomen en direct in mindering brengt op de uitkering. Anderzijds mocht het verstrekt worden als lening waarop diende te worden afgelost. Maar ook een lening is volgens de hoogste rechter een gift en moet gezien worden als inkomen. Daarnaast heeft de bijstandsgerechtigde geen draagkracht dus hoe moet hij een lening afbetalen?

Stik er maar in!
Dat was mijn antwoord richting het college, die stelt, dat de gift gezien wordt als inkomen. Op geen enkele wijze kan dus de burger een voorliggende voorziening aannemen van derden, die te maken heeft met de eerste levensbehoeften. De gemeente zegt dus eigenlijk “burger stik er maar in”.

Daar de beslissing op bezwaar nog niet binnen is, kan ik nog niet te diep ingaan op de materie. Wel weten we dat de wijze waarop de gift door het college ter zijde is geschoven een hele bijzondere is. We spreken hier over een patstelling en red je daar maar eens uit als gemeente. Want het gaat nu in de beslissing op bezwaar niet meer alleen over bijzondere bijstand verlening maar over hele andere wet en regelgeving en of ze daar verstand van hebben?

Onderzoek
Frankhuis & Twistvliet is momenteel in samenwerking met stichting Durfhuis een groot landelijk onderzoek gestart naar deze materie, we beperken ons enkel even tot de tandartskosten in combinatie met bijzondere bijstand. Zit u in de uitkering, schuldsaneringstraject, bewindvoering, achterstand bij de zorgverzekeraar en komt u daardoor niet in aanmerking voor een aanvullende tandartsverzekering of heeft u een laag inkomen en moet daarvoor bijzondere bijstand aanvragen. Of uw kinderen zijn toch niet volledig gedekt, wat velen wel denken. Meldt uw verhaal op info@durfhuis.nl. Wat doen wij met uw informatie, wij bundelen dit in een naslagwerk welke naar de gehele Tweede Kamer gaat, uiteraard anoniem. Dit in opvolging van ons naslagwerk “Onschuldig in de schulden”.

De eerste reacties komen momenteel al binnen waaronder enkele positieve geluiden, waarin gemeenten wel bijzondere bijstand verstrekken, ook zouden we die verhalen willen hebben. Waarom? Heel simpel, dat betekend dat de wet en regelgeving deze bijzondere bijstandsverlening wel toestaat. We spreken nu over gemeentelijke beleid! Hoe gaat uw gemeente om met zijn beleid?

Afbeelding van oswaldoruiz via Pixabay

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *