Gemeenten wederom de fout in bij bijstandsgerechtigden!

Van onze juristen Frankhuis & Twistvliet.

Door: Peter Kamp

Het nieuwe jaar is begonnen en vanaf 1 januari 2021 kon diegene die nog recht hadden op een WW uitkering hun inkomsten over de maand december 2020 doorgeven. Een aantal dagen later volgt dan de uitbetaling van de WW.

Nu zijn er mensen waarbij de WW te laag is en dus al een aantal maanden een aanvullende bijstand kunnen ontvangen. De inkomsten uit werk en WW dienen te worden doorgegeven aan de gemeente. Dit is overigens volledig terecht, gezien de bijstand een aanvulling is op eigen inkomen.

Aan inkomsten werk geeft de uitkeringsgerechtigde een 100 euro netto op aan zowel de gemeente als aan het UWV, dit over de periode december 2020 waarin het is verworven en uitbetaald.
Aan inkomsten WW geeft de uitkeringsgerechtigde een 400 euro netto door, verworven in de periode december 2020 en uitbetaald in januari 2021.

Nu zijn er gemeenten die de 100 euro inkomsten uit arbeid en de 400 euro inkomsten uit WW verrekenen met de bijstandsuitkering in de maand december 2020.

Dit is niet correct. De gemeente stelt zich op het standpunt dat de verworvenheid in december 2020 ligt en zij dit mogen doen. De gemeente zit hierin fout.

De 100 euro inkomsten uit arbeid, uitbetaald door de werkgever in december valt fiscaal in het jaar 2020, dus dit bedrag mag verrekend worden met de bijstandsuitkering van december 2020.

De 400 euro inkomsten uit de WW, verworven in december 2020 en uitbetaald in januari 2021 mag niet verrekend worden met de bijstandsuitkering van december. Het fiscaal genietingsmoment van de WW betaling ligt in 2021 en behoort daarmee tot het fiscaal inkomen van 2021.

De werkwijze van deze gemeenten hebben rechtsgevolg voor de toeslagen.
Het in mindering brengen van de WW in het jaar 2020 zorgt voor een lagere uitkering van de bijstand in het jaar 2020 waardoor dus ook het belastbaar inkomen in 2020 totaal lager gaat uitpakken.

Dit heeft tot gevolg dat de bijstandsuitkering in januari 2021 dus deze verrekening van WW niet krijgt en het belastbaar inkomen dus in 2021 hoger uitpakt, te weten het bruto welke behoort bij het netto van 400,-. Dit heeft direct gevolgen voor de hoogte van het belastbaar inkomen en dus ook de toeslagen.

Uw gemeente heeft de rekenregels van de bijstand niet correct toegepast, artikel 32 lid 2 tweede zin “Middelen die het karakter hebben van doorbetaling van inkomen over een periode worden in aanmerking genomen naar de periode waarin deze te gelde kunnen worden gemaakt.”
Hier wordt dus de WW mee bedoeld, het is een periodieke uitkering (niet éénmalig, minimum is ook 3 maanden) en dient dus in januari 2021 verrekend te worden.

De gemeente volgt hierin dus niet het besluit van toekenning van de bijstand, u kunt hierop bezwaar maken, gezien de rechtsgevolgen zijn dat naast het in de periode onrechtmatig verrekenen het ook gevolgen heeft voor de huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget en alle inkomensafhankelijke regelingen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Welkom terug, we hebben je gemist!