Stik er maar in! Op naar een tandloos bestaan.

Stik er maar in! Op naar een tandloos bestaan.

Afgelopen maanden is het weer eens flink duidelijk geworden, het kan zo niet langer. Mensen met een bijstandsuitkering tandeloos door het leven laten gaan. Afgelopen 6 mei, de dag na Bevrijdingsdag, kreeg het woord bevrijding toch weer een nieuwe betekenis. Een uitkeringsgerechtigde met een collectieve aanvullende gemeente pakketpolis had een nieuw klikgebit nodig. Je zou…

Pauw: Prinses Laurentien strijdt tegen kinderarmoede: "Écht luisteren naar kinderen"

Pauw: Prinses Laurentien strijdt tegen kinderarmoede: "Écht luisteren naar kinderen"

2019 april 17, Westergasfabriek Amsterdam, Pauw. Onze prinsens Laurentien strijdt tegen kinderarmoede, het aangaan van een alliantie kinderarmoede met ruim 150 instanties en bedrijven.Structureel luisteren naar ervaringsdeskundigen en wil een soort van vertaalslag, om er uit te halen van wat zijn nu de issues die spelen… Pauw Afbeelding van Free-Photos via Pixabay

Stichting Durfhuis ANBI status

Stichting Durfhuis ANBI status

In februari 2019 heeft Stichting Durfhuis bij de belastingdienst ANBI status aangevraagd en op 15 juni 2019 de ANBI status verkregen met terugwerkende kracht tot datum officiële oprichting. Dit houdt in dat een donateur zijn giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is…

Mug Magazine: Experiment bijstand kan mensen op kosten jagen

Mug Magazine: Experiment bijstand kan mensen op kosten jagen

Een experiment bijstand kan mensen op kosten jagen. Peter Kamp is financieel en juridisch adviseur bij Frankhuis & Twistvliet. Hij hekelt de slechte informatieverstekkenring over bijverdienen in de bijstand van de Amsterdamse sociale dienst (WPI). In juni 2019 heeft hij een interview gegeven in MUG Magazine. lees verder…..  

Extra Kennistafel op de Kennismarkt "Onschuldig in de schulden"

Extra Kennistafel op de Kennismarkt "Onschuldig in de schulden"

Problemen met de toeslagen. Beslagvrije voet die niet wordt gerespecteerd. Betaaldata van vaste lasten. Niet samenwonen, mantelzorg krijgen én een boete. Het zijn maar een paar voorbeelden van situaties waarin mensen terecht kunnen komen. De gevolgen: oplopende schulden. Een Kennistafel tijdens de Kennismarkt op het LCR-congres van 11 april is gewijd aan ‘Onschuldig in schulden’.…

SP en CDA Doesburg verzoekt het college de handreiking aan te nemen! Durf 47 Cliëntenraad!

SP en CDA Doesburg verzoekt het college de handreiking aan te nemen! Durf 47 Cliëntenraad!

Doesburg – 28 februari 2019 Raadsvergadering gemeente Doesburg met o.a. als agendapunt de ingebrachte brief van Cliëntenraad Durf47 Doesburg. Ingebrachte stukken: 5c. Brief Secretariaat Doesburg Cliëntenraad n.a.v. Participatiewet/Cliëntenraad Sociaal domein (IP 70236) Raadslid Nicole Hammink van de SP Doesburg wil het ingekomen stuk agenderen voor de komende commissievergadering! De voorzitter – burgemeester Loes van der…

Krimpen aan den IJssel, vals spel!

Krimpen aan den IJssel, vals spel!

Binnenkort meer over hoe een gemeente een arbeidsovereenkomst omzet in een stageovereenkomst en daarmee bewust een arbeidsovereenkomst teniet doet omwille van de scoringsdrang van ambtenaren? Update: 2019-03-04 Vorige week heeft de uitkeringsgerechtigde degene van gemeente, die voor dit stageovereenkomst verantwoordelijk is (de consulente werk en inkomen) een kritische mail gestuurd met vragen over oa werkverdringing,…

Stichting Durfhuis

Stichting Durfhuis

Op 14 februari 2019 is stichting Durfhuis opgericht. Voorzitter Ben Koot, Secretaris Peter Kamp, Penningmeester Frans van der Krul Stichting Durfhuis heeft als doelomschrijving; Het ondersteunen van personen binnen de kaders van het sociaal domein (onder andere Participatiewet) Hieronder vallen projecten als Durfboot Durfzorg Durf47 Durfgeld Durf47 is een landelijke onafhankelijke cliëntenraad, met inmiddels al…