Hulp en bijstand

355 gemeenten die ieder hun eigen uitvoeringsvoorschriften hanteren voor wetgeving die de basis vormt van herziening van de verzorgingsstaat zorgt voor een ongelijk speelveld, immers wat kan waar wel of niet, aan welke verplichtingen moet je je houden en als het fout gaat, hoe haal je je recht. In de oude wereld was er een relatief overzichtelijke procedure die door de herzieningen van 2015 niet echt meer functioneren. Vandaar dat we op zoek gaan alternatieve wegen. We bieden 1 centraal meldpunt voor alle ongenoegens…