Inkomen en werk

Overheidsbeleid stelt werk boven inkomen. Het resultaat hiervan is dat steeds meer mensen steeds minder te besteden hebben omdat de regelgeving niet langer aansluit op de economische realiteit van dit moment. Een “baan” is niet langer garantie voor financiële zekerheid en het sociaal zekerheidsvangnet veroorzaakt meer schade dan dat het een vangnetfunctie vervult. In deze werkelijkheid gaat Durf47 op zoek naar nieuwe wegen om de noodzakelijke bestaanszekerheid een nieuwe dimensie te geven en stellen “inkomen boven werk”!