Over ons

Welkom bij

Durf47


Wij signaleren een zorgwekkende toename van rechtsongelijkheid die burgers ervaren met overheidsdienstverlening. Op grond van artikel 47 van de Participatiewet moet iedere Nederlandse gemeente een Cliëntenraad Sociaal domein hebben.

Durf47 is een reactie op recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, waardoor Gemeenten de mogelijkheid geboden wordt kritische cliëntenraden te ontbinden. Door deze gerechtelijke dwaling zijn de gevraagde en ongevraagde adviezen ex artikel 47 van de Participatiewet inhoudsloos, zolang individuele casussen onbespreekbaar zijn en er geen kritische noten gekraakt mogen worden die het College onwelgevallig zijn.

De persoonlijke belangen van Participatiewet, WMO, WAJONG en WSW cliënten dienen voorop te staan. Omdat de gesubsidieerde cliëntenraad onbedoeld gemuilkorfd kan worden is het tijd voor een tegengeluid. Onze adviezen, gevraagd en ongevraagd, zullen steeds onderbouwd zijn met signalen van “zorgvragers”, individueel of als groep. Durf47 overstijgt de werkwijze van de formele, vaak tandeloze, lokale cliëntenraden, centraliseert misstanden in het sociaal domein en heeft directe connecties naar de media, lokale, regionale en landelijke politiek, Nationale Ombudsman, Raad van State en andere relevante partijen.

Ons streven is wegnemen van misverstanden, snelle de-escalatie en zoeken naar constructieve oplossingen voor problemen, veroorzaakt door doorgeschoten kafkaiaanse uitvoeringspraktijken waar gezond verstand plaats gemaakt heeft voor gestold wantrouwen door vooringenomen klantmanagers, gemeente juristen, beleidsmakers en Colleges. Deze vorm van bestuur mag er niet toe leiden dat burgers in de financiële, sociale en emotionele problemen terecht komen,

Durf47 maakt menselijk leed bespreekbaar voor een breed publiek, dat zo kennis kan nemen van informatie die tot nu toe verdwijnt in vuistdikke dossiers vol onwaarheden, een oerwoud aan juridische haarkloverij en diepe gemeentelijke bureaulades maar voorkomt officieel geregistreerde klachten.

Signaleren en oplossen van misstanden is maar 1 aspect van ons werk. Belangrijker is het scala aan creatieve opties uit onze denktank waarmee de bezuinigingsopdracht van het College kan worden gerealiseerd, sneller dan nu. De Participatewet is nu voor inkomenszoekenden het perron van waaraf geen trein meer vertrekt. Dat kan slimmer…

Door ingesleten en achterhaalde interventies te stoppen en mensen te zien als serieus gesprekspartner wordt het doel, goed betaald werk tegen marktconforme tarieven i.p.v. subsidie sponzen gedoe, veel sneller bereikt en verminderd het aantal misstanden. Laten we dat gezamenlijk gaan realiseren en ervoor zorgen dat de “algemene bijstand” de aanvulling wordt op eigen inkomsten van mensen, het doel van de Participatiewet, maar dan moeten mensen wel geld mogen verdienen en zal werk moeten lonen!