Wim Witte
Medeoprichter

Wim Witte

Wim Witte is op 14 jarige leeftijd gaan werken in de detailhandel. Zes jaar daarna is hij werkzaam geweest op zee als matroos, machinist en kok en na 20 jaar op zee is hij een onderneming gestart in de verkoop van computers en software. In 1987 kocht hij zijn eerste computer en heeft alles zelf geleerd tot op heden en leert nog elke dag bij. Helaas in augustus 2015 failleerde zijn bedrijf en moest een bijstandsuitkering aanvragen.

Van het vrij leven naar een hele andere wereld en heeft zich daardoor niet laten ontmoedigen en ging mensen helpen die in de bijstand zaten. In 2015 is hij toegetreden Cliëntenraad Participatiewet GO en, november 2018 is deze raad opgeheven. Het laatste jaar heeft Wim Witte als voorzitter gefunctioneerd en zitting gehad in de Adviesraad Sociaal Domein.

Direct daarna is hij in samenwerking Stichting Durfhuis een nieuwe Cliëntenraad opgericht, maar die betrekt het hele sociale domein. Daarnaast is hij zeer geïnteresseerd geraakt in schuldhulpverlening omdat daar zaken gebeuren die niet goed lopen en mensen verder de schulden induwt.

Contacts

Sommelsdijk
06 38 48 60 97