Welkom bij Durf47
Durf47 is een project van Stichting Durfhuis Een team specialisten die besloten hebben dat het tijd wordt om problemen echt te gaan aanpakken

Sociaal Domein

Binnen het sociaal domein hebben gemeenten verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan hun inwoners. Op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp.

Artikel 47

Op grond van artikel 47 Participatiewet dienen personen uit de doelgroep voor ondersteuning bij de arbeidsinschakeling (zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 onderdeel a Participatiewet) te worden betrokken bij de uitvoering van de Participatiewet.

Cliëntenraden

De gemeente moet cliëntenparticipatie regelen in het kader van de Wet werk en bijstand. Deze wet verplicht gemeenten een verordening cliëntenparticipatie te maken. Dit is geen verplichting tot het instellen van een cliëntenraad.

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking.

Waarom durf47?

Wij signaleren een zorgwekkende toename van rechtsongelijkheid die burgers ervaren met overheidsdienstverlening. Op grond van artikel 47 van de Participatiewet moet iedere Nederlandse gemeente een Cliëntenraad Sociaal domein hebben.

Durf47 is een reactie op recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, waardoor Gemeenten de mogelijkheid geboden wordt kritische cliëntenraden te ontbinden. Door deze gerechtelijke dwaling zijn de gevraagde en ongevraagde adviezen ex artikel 47 van de Participatiewet inhoudsloos, zolang individuele casussen onbespreekbaar zijn en er geen kritische noten gekraakt mogen worden die het College onwelgevallig zijn.

Our team

I am text block. Click edit button to change.

Wim Witte

Medeoprichter

Wim Witte werkt als vrijwilliger bij Stichting Durfhuis en  projectleider bij Durfgeld. Het gehele ICT en webdesign behoort ook tot zijn taken. Daarnaast is hij mantelzorger voor beide ouders, en is zeer geïnteresseerd in schuldhulpverlening

Peter Kamp

Oprichter

Peter Kamp is werkzaam bij Frankhuis Twistvliet , als financieel en juridisch adviseur. Zijn nevenfuncties zijn o.a. secretaris bij Stichting Durfhuis en projectleider bij de Kredietunie Nederland en Kredietunie Zwolle.

Ben Koot

Oprichter

Sociaal bewogen inspirator, professional probleem oplosser en medeoprichter van het Stichting Durfhuis 

Ben Koot is projectleider bij Durfboot en is een het ultieme klooi project dat laat zien hoe je met minimale financiële middelen maar elkaars kennis iets heel leuks kunt organizonderen..

 

Doree Colenbrander

Medeoprichter

Doree Coolenbrander is  jurist.

Welkom terug, we hebben je gemist!