Home

Op elkaar aangewezen!

 

De tandwielen van de samenleving die op elkaar ingrijpen zullen nooit los van elkaar kunnen bewegen.

Kom over de brug!

Een team specialisten die besloten hebben dat het tijd wordt om problemen echt te gaan aanpakken

Jarenlang gepuzzeld!

 

Burger botst op deskundige de lokale overheden praten over samenwerken maar de praktijk wijst anders uit.

Waarom Durf47?


Beleidsmakers beslissen aan de hand van adviezen van deskundigen op deelterreinen, veelal wetenschappers of ingenieurs.

Ervaringsdeskundigheid in lokale overheden dreigt te verdwijnen, en de Berlijnse muur wordt weer dikker. Gemeenten hebben het allang niet meer over zaken zoals groenvoorziening en ruimtelijke ordening.

Tegenprestatie is geen re-integratie!

De staatssecretaris heeft er kennelijk geen problemen mee als de wet in dit opzicht niet goed wordt uitgevoerd.
Lees verder

Kennis is macht

Een goede voorbereiding is het halve werk.
Contact

Van transitie naar transformatie


Onze missie is om mensen te helpen die vastlopen in het Sociale Domein. Cliënten participatie dreigt te verdwijnen en zo komen meer mensen nog meer tegen de muur te staan. Stichting Durfhuis wil daar een halt toeroepen. Het is niet de bedoeling om het wiel opnieuw uit te vinden maar er op toezien dat personen die te maken krijgen met het Sociaal Domein de wet goed wordt toegepast. Hoe kunnen we door vallen en opstaan een omgeving scheppen waar de negatieve insteek van de overheid jegens burgers wordt omgedraaid in een dynamische werkomgeving voor inkomenszoekenden. Stichting Durfhuis.. Onmogelijk bestaat niet.

Ons Blog


Stichting Durfhuis ANBI status
In februari 2019 heeft Stichting Durfhuis bij de belastingdienst ANBI status aangevraagd en op 15 juni 2019 de ANBI status verkregen