Home

Op elkaar aangewezen

 

Een team specialisten die besloten hebben dat het tijd wordt om problemen echt te gaan aanpakken

Waarom Durf47?


Beleidsmakers beslissen aan de hand van adviezen van deskundigen op deelterreinen, veelal wetenschappers of ingenieurs.

Ervaringsdeskundigheid in lokale overheden dreigt te verdwijnen, en de Berlijnse muur wordt weer dikker. Gemeenten hebben het allang niet meer over zaken zoals groenvoorziening en ruimtelijke ordening.

Mensen achter Durf47

Wim Witte
Wim Witte
Medeoprichter
Wim Witte
Medeoprichter
Wim Witte is op 14 jarige leeftijd gaan werken in de detailhandel. Zes jaar daarna is hij werkzaam geweest op zee als matroos, machinist en
D. Colenbrander
D. Colenbrander
Medeoprichter
D. Colenbrander
Medeoprichter
Juridisch adviseur, Frankhuis en Twistvliet
B. Koot
B. Koot
Oprichter
B. Koot
Oprichter
Sociaal bewogen inspirator, professional probleem oplosser en medeoprichter van het durfhuis
Peter Kamp
Peter Kamp
Oprichter
Peter Kamp
Oprichter
Peter Kamp is werkzaam bij Frankhuis & Twistvliet , als financieel en juridisch adviseur. Zijn nevenfuncties zijn o.a. secretaris bij stichting Durfhuis en projectleider bij de Kredietunie Nederland en Kredietunie

Hokjesdenken speelt burger nog altijd parten

Overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor burgers, werken nog steeds te veel vanuit hun eigen regels en kaders.

Decentralisatie


Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben de gemeenten overgenomen van de Rijksoverheid. Dit heet ook wel decentralisatie.

Laatste nieuwsContact


Voor meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen via het onderstaande formulier.